Công ty TNHH mái ngói Hàng Châu Forsetra đã tham gia Tuần lễ thương mại quốc tế tại Ghana

Vào ngày 19-21 tháng 6 năm 2019, Công ty TNHH Mái ngói Hàng Châu Forsetra đã tham gia Tuần lễ Thương mại Quốc tế tại Ghana. Sản phẩm của chúng tôi đã được chấp nhận tốt tại triển lãm và báo cáo trên các phương tiện truyền thông địa phương lớn. Một số lượng lớn khách truy cập cho thấy sự quan tâm lớn đối với các sản phẩm của chúng tôi và đặt hàng tư vấn tại chỗ. Triển lãm này đã đạt được thành công hoàn toàn và lợi nhuận khá tốt.


Thời gian đăng bài: tháng 1-2016